En een soort doofpot

En een soort doofpot

Onderzoekje! Pensioenfondsen herstellen niet volgens schema

Pensioenfondsen herstellen nauwelijks van de schade die zij hebben opgelopen door de dalende rente. De pensioendeskundigen achter everydaypension vroegen de herstelplannen op van de 51 grootste pensioenfondsen met een lage dekkingsgraad. Van de 51 pensioenfondsen gaven (en geven) er tien inzage. Wat we tot nu toe weten: deze tien fondsen liggen alle achter op het herstelschema. De metaalfondsen (metalektro, metaal en techniek) zitten ongeveer 10% te laag. Het fonds voor de bouw 5% en zo voorts (zie plaatje boven voor de tien met een achterstand). Met een herstelplan geven pensioenfondsen aan hoe zij de te lage dekkingsgraad de komende jaren gaan oppimpen. Dat kan door meer pensioenpremie te vragen, indexatie achterwege laten, uitkeringen verlagen, en zo verder. Zo'n herstelplan bevat (onder meer) een excelletje met daarin de prognoses voor de komende jaren. Moet op last van toezichthouder De Nederlandsche Bank. Voorbeeldje: het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) heeft 1,2 miljoen aangesloten deelnemers en belegt €70 miljard. Het kampt al jaren met problemen en zit in herstel. Van DNB moet de dekkingsgraad 120,2% zijn. Dat betekent iets meer dan €1,20 in kas voor elke toegezegde pensioeneuro. Die 120,2% hoeft niet meteen morgen bereikt te zijn, maar over een tijdje wel. Volgens het herstelplan zou de dekkingsgraad eind 2016 op 102,5% moeten staan. Dat was in werkelijkheid: 92,8%. PMT loopt dus 9,7%-punt achter op de eigen plannen (ook volgens plan: in 2022 uit de problemen). Het gaat dus allemaal niet zo vlotjes als verhoopt. En soortgelijks geldt voor de negen andere fondsen. We zijn benieuwd hoe de 41 zwijgende pensioenfondsen presteren. Die voeren overigens diverse redenen aan om geen inzage te geven: 'moet nog opgesteld worden', 'doen we niet', 'staat deels in het jaarverslag', 'begrijpt toch niemand', 'niet relevant', 'we informeren hierover op andere manieren'. Mag u zelf weten wat u van die reacties vindt. De wetgever zegt niks over de publicatie van herstelplannen in het bijzonder, maar wel iets over de communicatie van pensioenfondsen in het algemeen: '(...) de pensioendeelnemer [moet weten] hoeveel pensioen hij kan verwachten, kan nagaan of dat voldoende is en zich bewust is van de risico’s van de pensioenvoorziening'.

Meer...