Verwacht geen duidelijk antwoord

Verwacht geen duidelijk antwoord

Waar is ABN nou helemaal mee bezig?

De beste Kamervragen van de week zijn afkomstig van de SP-fractie. Renske Leijten (hoi!) heeft nog eens goed naar de halfjaarcijfers van de ABN gekeken en vraagt zich (met ons) af hoe risicovol de bank eigenlijk wel niet is. ABN financiert zich spotgoedkoop met spaargeld en maakt gebruik van wat ECB-steunmaatregelen (teltro). En vervolgens zet de bank hoofdzakelijk langlopende hypotheken uit waar de Nederlandse consument ongeveer 100 basispunten te veel voor betaalt. Kaching en cashen geblazen dus. Voor het overige vult de risk-afdeling de dagen met bidden om twee dingen: a) lage rentes, b) succes voor de lobby die minder strenge Basel-IV-regels voor elkaar kan boksen dan ooit de bedoeling was toen we de Grote Financiële Crisis nog vers in het geheugen hadden. Niet erg hoopgevend dus. U kunt hier alle elf puike vragen van de SP nalezen. We knippen/plakken er twee na de breek. Kleine spoiler: de vragen zijn gesteld aan minfin Jeroen Dijsselbloem dus verwacht geen antwoorden waar we iets aan hebben.

Lees verder

ALARM

ALARM

Belastingdienst: ja, onze inning loopt gevaar door ICT-gefaal

Gooi de woorden overheid en ICT in één zin en het is duidelijk welke kant het verhaal opgaat. De zaak wordt er niet veel beter op als de Belastingdienst er nog bij wordt gehaald. Want in mei kraakte de Algemene Rekenkamer enkele harde noten over de ICT-systemen van de fiscus, en kwam het uiteindelijk - net als een speciale commissie in januari - tot de conclusie dat er een bom ligt onder de belastinginning. Oh, en daar kwam het Bureau ICT-Toetsing (BIT) in juli achteraan door de kansen dat de fiscus de problemen met haar ICT oplost heel netjes in te schatten op 'onwaarschijnlijk'. Vanwege al deze bittere informatie besloot de Volkskrant de boel te wob'en, en hengelde zo een interne evaluatie uit mei naar boven. Daarin geeft de instantie het ook zelf toe: 'De continuïteit van het inningsproces is niet gegarandeerd'. De kennis over de verouderde systemen loopt letterlijk de deur uit door de desastreus verlopen vertrekregeling. En omdat een frisse ICT-wind uitblijft moeten de ambtenaren het nog met oud spul doen. Om precies te zijn draait de Belastingdienst op liefst zeshonderd systemen die voor een groot deel verouderd zijn (). Aan tientallen daarvan hangt het label 'Opruimen', waaronder het systeem dat begaan was met de milleniumbug. Nog een veelzeggende quote: 'De Belastingdienst weet zelf niet precies of de systemen doen wat ze denken dat ze doen', aldus Dennis Broeders van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Dat was in de jaren negentig nog wel het geval, memoreert een medewerker. Toen stal hij de show aan de keukentafel door te paraderen met een heuse laptop die hij van z'n werkgever meekreeg. De fiscus spoorde hem aan om toch vooral Pac Man te spelen om het stukje technologie in de vingers te krijgen. Het waren gouden ICT-jaren, jaren waarin de Belastingdienst echter wel is blijven hangen.

GEEN PANIEK!!!11

GEEN PANIEK!!!11

Help. De euro wordt te sterk!!!11

It says it all, de bovenstaande grafiek met de koers van de euro ten opzichte van de dollar: onze munt wordt te sterk. Omdat de euro inmiddels al 11% aan terrein heeft gewonnen op de dollar dit jaar waren alle ogen in de financiële markten gericht op de mening hierover van het bestuur van de Europese Centrale Bank. Die kwam vandaag in de vorm van notulen van haar beleidsvergadering in juli alvorens haar zeswekelijkse rentebesluit. Over het aantal interessante nieuwtjes dat uit het besluit volgde kunnen we kort zijn: dat waren er geen. Daarom is het ook niet zo schokkend dat we in de notulen geen aanwijzingen vinden over wanneer de ECB het opkopen van staats- en bedrijfsobligaties à €60 miljard per maand - dat in ieder geval tot eind december doorgaat - wil gaan beëindigen en hoe dat dan moet gaan gebeuren. Maar terug naar de euro, want daarover lezen we nog wel iets noemenswaardig in het juli-verslag. De stijging daarvan wijt het bestuur aan de ene kant aan het verdwijnen van de politieke onzekerheid die ontstond na de Brexit - ofwel, aan de verkiezingsoverwinning van Emmanuel Macron in Frankrijk. En ook de verlaagde verwachting dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente gaat verhogen (waardoor de dollar relatief aantrekkelijker zou worden) doet een duit in het zakje. Verder meent het ECB-bestuur dat de sterkere euro gedeeltelijk volgt na 'changes in relative fundamentals in the euro area vis-à-vis the rest of the world' - de oplevende Europese economie, dus. Daarnaast leeft echter de vrees op een 'overshooting' van de euro in de toekomst die minder aan de economische situatie gekoppeld kan worden. Die angst is er omdat een te sterke euro een beer op de weg naar een inflatie van 2% - en naar het afbouwen van QE - kan zijn, doordat die import goedkoper en export duurder maakt. Voeg daaraan toe dat de inflatie in de eurozone met 1,3% (pdf) op jaarbasis nog ondermaats is, en het is zo klaar als een klontje dat de ECB heel wat vers gecreëerd geld overheeft voor één ding: tijd. Tijd waarin de inflatie dan eindelijk moet gaat knallen.

Meer...